تبلیغات
مجربات-علوم غریبه - سحر
مجربات-علوم غریبه
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش-رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما
سه شنبه 24 خرداد 1390 :: نویسنده : 120yasin@gmail.com
سحر "در فارسی، به معنای جادو و افسون است. به عبارت دیگر، نمایش دادن باطل به صورت حق را سحر نامند"1 و از نظر مفهوم عام كه شامل كهانت نیز می‌باشد، عبارت است از: "الفاظ و اوراد خاص یا اعمال مخصوصی كه با تكرار و تمرین آنها، انجام دهنده آن بر بعضی از قوای طبیعی و غیرطبیعی تسلط می‌یابد و آنها را به نفع خود، قبضه می‌كند. با توجه به این كه تأثیر آن عبارات و كلمات یا ریاضت و اعمال، كاملاً محدود است و تحت شرایط خاصی از زمان و مكان معین، دارای تاثیر است. منبع : سید ابوالقاسم حسینی، در جست و جوی دین طبیعی و جاودانی، ص 206نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:02 ب.ظ