تبلیغات
مجربات-علوم غریبه - لطفا بفرمائید حرز و تعویذ یعنی چه و حرزهای چهارده معصوم چه فوایدی دارند؟
مجربات-علوم غریبه
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش-رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما
حرز یعنی سپر دفاعی ، عامل محافظت كننده
چون انسان همیشه در معرض خطرها و بلاهاست ، این حرز ها كه از طرف معصومین علیهم السلام دستور آن صادر شده ، عامل محافظت كننده از خطرها و بلاها می باشند
كه یا آن را می خوانند یا نوشته همراه خود می كنند .
تعویذ در لغت به معنای پناه بردن ، پناه دادن و در امان نگاه داشتن و در اصطلاح به معنای دعا خواندن و حرز آویختن
بر آدمیان ، جانوران یا اشیا برای محافظت از آنهاست (ابن منظور؛ طُرَیْحی ؛ مرتضی زَبیدی ، ذیل «عوذ»؛ دهخدا، ذیل واژه ).

گذشته از واژه های متعددی كه در تداول عامة مسلمانان به صورت مغشوش و متداخل برای این مفهوم به كار می رود (از جمله : عوذه ، معاذه ، حِرزْ، تَمیمه ، نُفرة ، رُقْیَه ، عَزیمه ، افسون )، تعویذ بنا بر شایعترین صورت كاربرد آن در جهان اسلام عبارت است از برخی آیات قرآن ، ادعیة مأثوره ، اسماءالحسنی ،

اسامی فرشتگان یا اولیاءاللّه ، اوراد، رموز و علائمِ مفهوم یا نامفهوم كه بر قطعه هایی از كاغذ، چرم ، پوست ، پارچه ، فلز و جز آن می نویسند و در كیسه هایی كوچك از اجناس مختلف می گذارند و سپس آن را پنهان یا آشكارا برگردن می آویزند

در فهرست كتاب باقیات الصالحات ( در حاشیه كتاب مفاتیح الجنان ) در بخش پنجم كه عنوانش چنین است : در ذكر بعض احراز و ادعیه موجزه ؛ چندین حز مثل حرز حضرت فاطمه و زین العابدین و امام صادق و حضرت كاظم و حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی و امام عسكری و حضرت حجت _ صلوات الله علیهم اجمعین - وجود دارد حرز امام جواد و یا انگشتر حاوى حرز امام جواد بنا به آنچه در روایت آن آمده است به جهت حفظ از بلاها و بدى‏ها و هر چه كه انسان از آن مى‏ترسد مفید است، (بحار، ج 50، ص 98) كه از جمله آن چشم‏زخم مى‏تواند باشد گرچه درخصوص چشم‏زخم در روایت تصریحى نشده. درخصوص انگشتر عقیق هم روایاتى وارد شده كه انسان را از بلاها و هرگونه بدى حفظ مى‏كند، (وسائل‏الشیعه، ج 5، ص 89 - 90). ما در سیره ی ائمه معصومین « علیهم السلام» داریم كه دعایی را می نوشتند و در عین اینكه می خواندند ، نزد خود می گذاشتند ، حتی از امام رضا « علیه السلام » داریم كه دعایی را در یقه ی خود گذاشته بودند ، كه به حرز امام رضا « علیه السلام » مشهور است . مرحوم شیخ عباس قمی « رحمه الله علیه » در حاشیه ی مفاتیح الجنان حرزهایی را كه ائمه «علیهم السلام » استفاده می كردند آورده است . پس اگر خود شما یا كس دیگری دعایی را بنویسید و به امید دفع فتنه نزد خود نه دارید ، كار درستی است ، منتها باید دقت بفرمایید كه طرفی كه برای شما دعا می نویسد ، واقعاً از متون مورد اعتماد استفاده كند نه اینكه چیزهایی را به نام دعا از خودش درآورده باشد . نگهداری قرآن در نزذ خود یك نوع وسیله ی دفع فتنه است و یك نوع حرز به حساب می آید . بر همین اساس قدیمی ها قرآن های بسیار كوچك را در محفظه ای كه آب به آن نرسد قرار می دادند و به گردن كودكان می انداختند . دعا و قرآن ؛ هم خواندش خوب است و هم نزد آدم باشد خوب است ولی این خط كشیدن ها كه به نام دعا می دهند چیز مطمئنی نیست .

1- در احادیث و سیرة پیامبر اكرم صلی اللّه علیه وآله وسلم و امامان علیهم السلام ، شواهد و استناداتی در تأیید استفاده از تعویذ یافت می شود، از جمله گفته شده است كه عبدالمطلب ، پیامبر را در كودكی هنگام طواف به دور كعبه با خواندن دعاهایی تعویذ كرد ( رجوع كنید به ابن هِشام ، ج 1، ص 176). همچنین در روایاتِ متعددی (مثلاً رجوع كنید به ابن ماجه ، ج 2، ص 1161، ش 3511؛ ترمذی ، ج 4، ص 395) آمده است كه پیامبر اسلام صلی اللّه علیه وآله وسلم ، پیش از نزول معوذتان ، برای حفاظت از خود و خانواده اش از برخی اوراد استفاده می كرده است . در دسته ای از روایات نیز آمده است كه پیامبر، دو فرزندش ، حسن و حسین را با همان عباراتی تعویذ می كردند كه ابراهیم ، دو پسرش اسماعیل و اسحاق ، و موسی دو پسرِ هارون را تعویذ می كردند ( رجوع كنید به قاضی نعمان ، ج 2، ص 139ـ 140؛ ابن عساكر، ص 111؛ فخررازی ، ج 32، ص 189ـ 190؛ مجلسی ، ج 60، ص 6). در برخی روایات اشاره شده كه جبرئیل ، تعاویذی را برای حسنین ، به پیامبر آموخت ( رجوع كنید بهمجلسی ، ج 60، ص 18؛ مقدس اردبیلی ، قسم 1، ص 140). صرفِ نظر از صحت و سقمِ این روایات و علاوه بر اقوالی كه در كتبِ حدیث و تفسیر در بارة شأنِ نزولِ معوذتان برای تعویذ پیامبر اكرم و نیز حسنین آمده است ( رجوع كنید به فضل طبرسی ، ج 6، ص 287؛ فخررازی ، ج 32، ص 187؛ نیز رجوع كنید بهدیگر تفاسیر قرآن ، ذیل سوره های فلق و ناس ؛ ابن ماجه ، ج 2، ص 1164ـ 1165، ش 3525؛ ترمذی ، ج 4، ص 396)، برخی سوره های قرآن ، بویژه فاتحه و یس ، و برخی آیات ، از جمله آیة الكرسی (بقره : 255ـ256) و آیة العرش (توبه : 129) نیز بنا بر احادیث و كتابهایی كه در ادبیات اسلامی به خواص الا´یات / خواص القرآن / فضائل القرآن معروف اند برای تهیة تعاویذ و گاه افسونها و پاره ای طلسمات ، مناسب دانسته شده اند.
در دسته ای از روایات كه در آنها، رقیه به معنای تعویذ به كار رفته ، مویّداتی در باب جواز رقیه یافت می شود و معمولاً موارد استفاده از آنها نیز مشخص گردیده است . از جمله اسماء بنت عمیس از پیامبراكرم در بارة پسران جعفربن ابی طالب كه زیبا و سپیدرو بودند و زود چشم می خوردند اجازه خواست برای محافظت از آنان در برابر عین (= چشم زخمِ اختیاری )، استرقا كند و پیامبر اجازه دادند ( رجوع كنید به مجلسی ، ج 60، ص 61؛ نیز در بارة اجازه دادن پیامبر به استفاده از رقیه در مورد چشم زخم رجوع كنید به همان ج 60، ص 9). گفته شده است ( رجوع كنید به همان ، ج 60، ص 13، 61) كه جبرئیل ، خود پیامبر را نیز رقیه كرد، با این حال پیامبراكرم ، از رقیه كردن به غیر قرآن و چیزهایی كه معنایش را ندانند منع كرده است (قاضی نعمان ، ج 2، ص 141؛ مازندرانی ، ج 11، ص 466ـ 467؛ مجلسی ، ج 60، ص 18). از امام باقر علیه السلام نقل شده است كه رقیه باید از قرآن باشد ( رجوع كنید به ابن بسطام ، ص 48).
2-در كتب حدیثی شیعه ، تعاویذ بسیاری از قول پیامبر اكرم و ائمة اطهار علیهم السلام نقل شده است از جمله : پیامبر اكرم ، تعویذی برای علی علیه السلام قرار داد كه او را از شر سحر، جن ، صرع ، سم ، دزد، درندگان ، ماران و عقربها مصون می داشت . در صورت كنونیِ این تعویذ، اسامیِ نامأنوس و نامفهوم نیز وجود دارد كه البته باید شكل تحریف و تبدیل شده از اسامی عبری یا سریانی باشد ( رجوع كنید به مجلسی ، ج 91، ص 193). از امام علی علیه السلام ، تعویذی برای در امان ماندن از شر سحر روایت شده كه باید آن را در قطعه ای از پوستِ آهو نوشته بر خود بیاویزند ( رجوع كنید به ابن بسطام ، ص 35). همچنین ، تعویذ دیگری از ایشان برای استفادة كسی كه از شیر می ترسد روایت شده است ( رجوع كنید به ابن بابویه ، ج 2، ص 618ـ619). مشابه همین تعویذ از قول امام صادق علیه السلام ( رجوع كنید به حسن طبرسی ، ص 402) آمده است كه در تعاویذ اخیر نام دانیال نبی به مناسبت آنكه شیران / درندگان به او گزندی نمی رساندند ذكر می شود.
تعاویذی برای ایمن ماندن از سرقت ، یا آتش سوزی یا بلایای مشابه ( رجوع كنید به همان ، ص 403)، برای حفاظتِ زنان و حیواناتِ باردار ( رجوع كنید بهابن بسطام ، ص 98ـ99)، برای ایمن داشتن زنان در ایامِ نفاس ( رجوع كنید بههمان ، ص 97)، برای حفاظتِ اسب و سوارِ آن ( رجوع كنید به مجلسی ، ج 92، ص 46ـ47) و نیز تعاویذی تحت عنوان «العُوذات الجامعة » از ائمه علیهم السلام ( رجوع كنید به همان ، ج 93، ص 6ـ19) روایت شده است . البته بسیاری از نمونه هایی كه مجلسی آورده ، دعاهایی برای شفای بیمار و علاج پیشامدهای سوء است ( رجوع كنید به همان ، ج 92، ص 12ـ14، 20ـ39). مثلاً دعای معروف به یمانی / حرزیمانی / دعای سیفی ( رجوع كنید به ابن طاووس ، ص 105ـ111؛ مجلسی ، ج 92، ص 252) در واقع تعویذ نیست بلكه دعایی در دفع شر دشمن است . همچنین دعای مشهورِ علوی مصری ( رجوع كنید به همان ، ص 281ـ293) یك تعویذ محسوب نمی شود ( رجوع كنید به دعا ).
3- به طور كلی ، آیات ، ادعیه ، اذكار و اورادی كه برای اینگونه استفاده ها توصیه شده ، ذیلِ عناوینِ موردِ انتقاد و تحریمِ تعالیمِ اسلام ، مثل سحر و طلسم و تمیمه و جز آنها نیامده ، بلكه عمدتاً تحت نام ادعیه ، عوذات و در منابع شیعه بویژه با عنوان احراز/ اَحْرُز طبقه بندی و نقل شده اند؛ از جمله مجلسی در بحارالانوار ، هفده باب (36ـ 52) را به عوذات و احرز منسوب به پیامبراكرم ، همسران ایشان ، فاطمه سلام اللّه علیها و امامان شیعه علیهم السلام اختصاص داده است .
از میان انبوه كتابهایی كه در این زمینه موردِ استفادة دعانویسان و تهیه كنندگان تعاویذ بوده است می توان به مجمع الدعوات مولاعبدالمطلب بن غیاث الدین محمد و مهج الدعواتِ ابن طاووس اشاره كرد (برای آگاهی از سایر كتابها در باب ادعیه و اوراد و تعاویذ و بویژه حرزهای معروف شیعه رجوع كنید به آقابزرگ طهرانی ، ج 6، ص 392ـ394، ج 20، ص 28؛ اصغر نیاویند و عبادی آق قلعه ، ص 113ـ153؛ نیز رجوع كنید به چشم زخم ؛ حرز ؛ دعانویسی ؛ طلسم / طلسمات ).
4- در مجموع توصیه می شود توجه و اعتماد خود را بر قدرت و لطف الهی بیشتر كنید و به جای رو اوردن به حرزها و تعویذ ها بر نیروی بیكران الهی و قدرت حق تعالی تكیه نمایید هر چند استفاده از حرزهای معتبری كه در منابع قابل اعتماد وارد شده و یا از طرف معصومین -ع- وارد شده خود و ثابل توصیه است .

4- به مطالب فوق در هر صورت توصیه می شود از سوزاندن تعویذ مورد سوال خود داری ورزید و سوزاندن آن از جهات مختلف نامطلوب و مورد نهی است .

منبع : http://quran.porsemani.ir/content/لطفا-بفرمائید-حرز-و-تعویذ-یعنی-چه-و-حرزهای-چهارده-معصوم-چه-فوایدی-دارند؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

هشدار كه آنچه می توانی نكنی
تا تلخ بحلق زندگانی نكنی
هان بجوی ها چنان سبك رو كه اگر
بر مور قدم نهی گرانی نكنی
شیخ بهائی
مدیر وبلاگ : 120yasin@gmail.com
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
دعای فرج آیه قرآن حدیث موضوعی سوره قرآن
ساعت مچی هاست لینوکس