تبلیغات
مجربات-علوم غریبه - ثواب قرائت سوره های قرآن
مجربات-علوم غریبه
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش-رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما
جمعه 19 اسفند 1390 :: نویسنده : 120yasin@gmail.com
- سوره حمد: شفاى همه امراض است مگر مرگ ؛ باید گفته شود، كه خواندن با ایمان و عمل كردن با علم و یقین به قرآن ، این آثار را دارد.
2 - سوره بقرة : هر كس سوره بقره را تلاوت كند، روز قیامت عمامه اى از نور بر سر او مى گذارند.
3 - سوره مباركه آل عمراءن : هر كس سوره آل عمران را بخواند، روز قیامت پوششى از نور او را زینت مى دهد.
4 - سوره مباركه نساء: هر كس سوره نساء را تلاوت كند، از عذاب قبر مصون و از آفات دنیا نیز در امان است ، تا به بهشت برسد.
5 - سوره مباركه مائده : هر كس روزهاى پنج شنبه سوره مائده را قرائت كند، ایمانش ، به ظلم آلوده نمى شود.
 6- سوره مباركه انعام : در این سوره (70) بار نام خدا برده شده و (70) هزار فرشته با آن به زمین آمدند؛ هر كس آن را بخواند، از خوف و ترس در امان است .
7 - سوره مباركه اعراف : هر كس سوره اعراف را مخصوصا روزهاى جمعه بخواند از خوف و ترس مصون است و روز قیامت بى حساب وارد بهشت مى شود.
8 - سوره مباركه توبه : هر كس سوره توبه را بخواند، پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) شفیع او باشد و نفاق در او راه نیابد.
9 - سوره مباركه انفال : تلاوت سوره انفال در هر ماه ، انسان را از نفاق ، بیمه مى كند و از شیعیان راستین امیرالمؤ منین (علیه السلام ) قرار مى دهد.
10 - سوره مباركه یونس : هر كس سوره یونس را بخواند، در صف جهال قرار نمى گیرد و روز قیامت هم از مقربین است .
11 - سوره مباركه هود: خواندن سوره هود، خوف و حزن را از دل مى زداید.
12 - سوره مباركه یوسف : هر كس هر روز و هر شب سوره یوسف را بخواند، روز قیامت ، با جمال یوسف محشور و از برگزیدگان بندگان محسوب مى گردد.
13 - سوره مباركه رعد: هر كس سوره رعد را قرائت كند، به ساعقه و سوختن مبتلا نمى گردد و روز قیامت ، بدون حساب وارد بهشت مى شود.
14 - سوره مباركه ابراهیم : هر كس سوره ابراهیم را در ركعت نماز جمعه بخواند، به فقر و جنون و بلوى مبتلا نمى شود.
15 - سوره مباركه حجر: هر كس سوره حجر را بخواند، حق تعالى به عدد مهاجر و انصار و استهزا كنندگان پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم )، براى او ده حسنه بنویسد.
16 - سوره مباركه نحل : امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمود: هر كس سوره نحل را بخواند، از هفتاد بلا، مانند جنون و جذام مصون مى ماند و محل او بهشت است .
17 - سوره مباركه اسراء: هر كس این سوره را بخواند، در هر شب جمعه ، در اصحاب حضرت قائم خواهد بود و روز قیامت با شهداء محشور مى شود.
18 - سوره مباركه كهف : هر كس هر شب جمعه سوره كهف را تلاوت كند، در آخرت با شهداء محشور مى گردد.
19 - سوره مباركه مریم : هر كس سوره مریم را ادامه دهد، در مال و اولاد بى نیاز مى گردد و در آخرت هم ، ملك سلیمان به او عطا مى شود.
20 - سوره مباركه طه : هر كس سوره طه را قرائت كند، خداوند او را دوست دارد و او نیز خداوند را دوست دارد.
21 - سوره مباركه انبیاء: هر كس سوره انبیاء را بخواند، به شرط دوستى آنها (انبیاء) در بهشت با آنها محشور مى گردد.
22 - سوره مباركه حج : هر كس سوره حج را در سه روز متوالى بخواند، خداوند در آن سال ، او را به حج مى فرستد و اگر در راه بمیرد، به بهشت مى رود.
23 - سوره مباركه مؤ منون : هر كس هر صبح جمعه سوره مؤ منون را بخواند، خداوند، عاقبت او را به خیر و سعادت مقرون مى كند و با پیغمبران محشور سازد.
24 - سوره مباركه نور: هر كس سوره نور را تلاوت كند، اموال ، فروج و زنان خود را در پناه خدا حفظ نموده ، از خاندان او هیچكس زنا نكند و شیعه آل محمد بمیرد. هفتاد هزار ملك نیز براى او استغفار كنند.
25 - سوره مباركه فرقان : هر كس قرائت این سوره را همیشه و هر روز ادامه دهد، خداوند او را عذاب نكند، تا او را در بهشت جا دهد.
26 - سوره مباركه شعراء: از امام صادق (علیه السلام ) منقول است كه هر كس این سوره را براى برآمدن حاجت بخواند، حاجتش برآورده گردد؛ به شرط اینكه تا چهل روز، هر روز یك بار بخواند و چنانچه یك روز قرائت نشود ختم را دوباره از سر بگیرد.
27 - سوره مباركه نمل : هر كس این سوره را بخواند، حق تعالى براى او ده حسنه نویسد و بى نیاز گردد. در قیامت نیز با انبیاء و شهداء محشور شود.
28 - سوره مباركه قصص : هر كس این سوره بخواند، حق تعالى به عدد كسانى كه تصدیق موسى و تكذیب او را كرده ، ده حسنه براى او بنویسد.
29 - سوره مباركه عنكبوت : پاداش و ثواب قرائت این سوره ، بهشت برین است .
30 - سوره مباركه روم : امام صادق (علیه السلام ) سوگند یاد فرمود كه هر كس این سوره را در ماه رمضان بخواند، اهل بهشت است .
31 - سوره مباركه لقمان : هر كس این سوره را هر شب تلاوت كند، خداوند او را از شر شیطان حفظ مى كند.
32 - سوره مباركه سجده : قرائت سوره سجده ، سبب مى شود كه روز قیامت نامه اعمال او را به دست راستش بدهند.
33 - سوره مباركه احزاب : هر كس سوره احزاب را بسیار بخواند، روز قیامت در جوار پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) محشور مى گردد.
34 - سوره مباركه سباء: هر كس این سوره و سوره فاطر را هر شب بخواند، از مصائب مصون مى ماند و خیر دنیا و آخرت نصیب او مى گردد.
35 - سوره مباركه فاطر: هر كس این سوره و سوره سباء را هنگام شب بخواند، در آن شب ، در امان خداوند خواهد بود. اگر هنگام روز بخواند، در آن روز، مكروه و ناراحتى به او نمى رسد.
36 - سوره مباركه یس : هر كس سوره یس را تلاوت كند، مانند كسى است كه 12 بار قرآن را خوانده باشد، همچنین خیر دنیا و آخرت نصیب او مى شود و از سكرات مرگ مصون مى ماند.
37 - سوره مباركه صافات : خواندن این سوره در روز جمعه ، بنابر آنچه از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است ، موجب دفع انواع بلاها و مرض هاست .
38 - سوره مباركه ص : هر كس این سوره را در شب جمعه بخواند، خیر دنیا و آخرت به او عطا مى شود، آنچه كه به كسى از مردم عطا نشده جز نبى مرسل یا ملك مقرب ، و خداوند او را داخل بهشت مى كند.
39 - سوره مباركه زمر: هر كس این سوره را بخواند، در دنیا و آخرت عزیز و شریف مى گردد و بدنش بر آتش حرام مى شود.
40 - سوره مباركه مؤ من : هر كس در هر شب سوره مؤ من را بخواند، گناهان او آمرزیده و خیر دنیا و آخرت نصیب او مى گردد.
41 - سوره مباركه فصلت : هر كه این سوره را قرائت كند، در دنیا به سرورى ، عیش و عزت زندگى كرده و در آخرت به نورانیت محشور گردد.
42 - سوره مباركه شورى : هر كس این سوره را بخواند، روز قیامت صورتش ‍ مانند ماه شب چهارده مى درخشد.
43 - سوره مباركه زخرف : هر كس این سوره را بخواند، از گزندگان قبر تا وقتى كه وارد قیامت شود، مصون است .
44 - سوره مباركه دخان : هر كس در نمازهاى واجب و مستحب خود، مخصوصا بیست و سوم ماه رمضان این سوره را بخواند، روز قیامت ، در سایه عرش خواهد بود.
45 - سوره مباركه جاثیه : هر كس این سوره را بخواند، آتش ، بدن او را فرا نمى گیرد و همواره با پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) خواهد بود.
46 - سوره مباركه احقاف : هر كس شب و روز جمعه ، سوره احقاف را بخواند، در دنیا و قیامت ، در امان است .
47 - سوره مباركه محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ): هر كس سوره محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) را تلاوت كند، شك به دلش راه نمى یابد.
48 - سوره مباركه فتح : هر كس این سوره را بخواند، مال ، جان ، زن و فرزندش مصونیت از اتلاف ، پیدا خواهند كرد.
49 - سوره مباركه حجرات : هر كس سوره حجرات را قرائت كند، از زوار پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) محسوب مى گردد.
50 - سوره مباركه ق : هر كس این سوره را در نمازهاى واجب و مستحب خود بخواند، خداوند رزق او را وسعت مى دهد.
51 - سوره مباركه الذاریات : هر كس این سوره را شب یا روز بخواند، در دنیا رزقش وسیع و هنگام مردن ، قبرش نورانى مى گردد.
52 - سوره مباركه طور: هر كس سوره طور را بخواند، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عنایت فرماید.
53 - سوره مباركه نجم : هر كس این سوره را قرائت كند، میان مردم به محبوبیت زندگى كند.
54 - سوره مباركه قمر: هر كس این سوره را قرائت كند، روز قیامت سوار ناقه نور، وارد بهشت مى گردد.
55 - سوره مباركه الرحمن : هر كس این سوره را در هر جمعه و سوره واقعه را در هر شب بخواند، روز قیامت به صورت انسانى كامل و نورانى محشور مى گردد.
56 - سوره مباركه واقعه : هر كس این سوره را براى وسعت روزى خود بخواند، اثر عجیبى دارد. باید از شب شنبه شروع كرده تا شب جمعه ، سه بار و در شب جمعه هشت بار بخواند و تا مدت پنج هفته این كار را ادامه دهد.
57 - سوره مباركه حدید: هر كس این سوره را جهت برآمدن حاجت ، در شب جمعه ، هفت بار بدون فاصله و پشت سر هم بخواند، اثر عجیبى دارد.
58 - سوره مباركه مجادله : هر كس این سوره را تلاوت كند، در نامه عملش ‍ او را از حزب خدا ثبت كنند. كسى بر او فائق نشود و با او نتواند مجادله كند و در چشم مردم نیز معتبر و موقر باشد.
59 - سوره مباركه حشر: هر كس این سوره را بخواند، تا وقتى كه از دنیا برود عرش ، كرسى ، آسمانها، زمین ، فرشتگان و حیوانات برى و بحرى و جوى بر او دعا كنند.
60 - سوره مباركه ممتحنه : هر كس سوره ممتحنه را در فرایض و نوافل بخواند، خداوند قلب او را به ایمان امتحان نموده نورانى مى فرماید و فقیر نمى گردد.
61 - سوره مباركه صف : هر كس این سوره را در نمازهاى واجب و مستحب بخواند، در صف فرشتگان قرار مى گیرد.
62 - سوره مباركه جمعه : هر كس این سوره را در شب جمعه و در نماز جمعه بخواند، خداوند او را به تعداد روزهاى سال ، ده حسنه به او عنایت مى فرماید و به بهشت مى فرستد.
63 - سوره مباركه منافقون : در مصباح است كه قرائت كردن این سوره ، انسان را از شر شرك و نفاق حفظ مى نماید.
64 - سوره مباركه تغابن : هر كس این سوره را در نماز خود بخواند، در قیامت قرآن ، شفیع او مى شود.
65 - سوره مباركه طلاق : هر كس این سوره را در فریضه (نماز واجب ) بخواند، حق تعالى او را از ترس قیامت در پناه خود گیرد و از آتش دوزخ نگهدارد و در بهشتش داخل نماید.
66 - سوره مباركه تحریم : هر كس این سوره را بخواند، حق تعالى او را توبه نصوح كرامت فرماید. اگر در نمازهاى واجب خود بخواند، روز قیامت از حزن و اندوه مصون باشد.
67 - سوره مباركه ملك : هر كس این سوره را قرائت كند، مانند كسى است كه شب قدر را احیاء داشته و از عذاب قبر نیز محفوظ است .
68 - سوره مباركه قلم : هر كس این سوره را در نمازهاى خود بخواند، خداوند او را از فقر و عذاب ایمن مى فرماید.
69 - سوره مباركه الحاقة : هر كس این سوره را در فرایض و نوافل بخواند، ایمان او كامل مى گردد، تا خدا را ملاقات كند.
70 - سوره مباركه معارج : هر كس سوره معارج را تلاوت كند، در قیامت از گناه او پرسش نمى شود و با پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) به بهشت مى رود ان شاء اللّه .
71 - سوره مباركه نوح : هر كس این سوره را با ایمان به خدا بخواند، خداوند او را با ابرار محشور فرماید.
72 - سوره مباركه جن : هر كس سوره جن را بخواند، خداوند او را از شر جن و سحر و كید آنها مصون دارد و با پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) محشور مى فرماید.
73 - سوره مباركه مزمل : هر كس این سوره را در نماز عشاء تلاوت كند، خداوند او را سعادت دنیا و آخرت عنایت كند.
74 - سوره مباركه مدثر: هر كس سوره مدثر را بخواند، در دنیا شقى نگردد و خداوند او را با پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) محشور فرماید.
75 - سوره مباركه قیامة : هر كس این سوره را قرائت كند، از صراط و میزان ، با موفقیت بگذرد و در قبر نیز بهترین صورت پیدا كند.
76 - سوره مباركه دهر: هر كس این سوره را هر صبح پنج شنبه بخواند، خداوند او را حورالعین بهشت عنایت مى كند.
77 - سوره مباركه مرسلات : هر كس سوره مرسلات را با معرفت بخواند، میان او و پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) خدا، معارفه رخ دهد.
78 - سوره مباركه نباء: هر كس این سوره را قرائت كند، خداوند او را از شراب بهشتى سیراب گرداند و هر كس یك سال ، هر روز، این سوره را بخواند؛ به مكه مشرف مى گردد.
79 - سوره مباركه نازعات : هر كس این سوره را بخواند، جوان و شاداب از دنیا مى گذرد، جوان مبعوث مى گردد و جوان به بهشت مى رود.
80 - سوره مباركه عبس : هر كس این سوره را تلاوت كند، روز قیامت ، شاد و خندان باشد و زیر سایه عرش خدا قرار گیرد.
81 - سوره مباركه تكویر: هر كس این سوره را تلاوت كند، حق تعالى او را از رسوایى قیامت ، در پناه خود گیرد.
82 - سوره مباركه انفطار: كسى كه این سوره و سوره انشقاق را بخواند، خداوند عزوجل ، او را از حاجتى محجوب نمى فرماید و مانعى او را از خداوند عظم شاءنه منع نمى نماید.
83 - سوره مباركه مطففین : هر كس این سوره را در نماز فریضه خود بخواند، از آتش دوزخ ایمن گشته آتش او را نبیند، او آتش را نبیند، بر پل جهنم نگذرد و روز قیامت او را حسابرسى نكنند.
84 - سوره مباركه انشقاق : هر كس این سوره را بخواند، حق تعالى او را در پناه خود گیرد و نامه او را به دست راستش داده و از اصحاب یمین باشد.
85 - سوره مباركه بروج : هر كس این سوره را در نمازهاى واجب تلاوت كند، با پیغمبران محشور مى گردد.
86 - سوره مباركه طارق : هر كس این سوره را در فرایض خود بخواند، در بهشت ، در صف اصحاب پیغمبران باشد.
87 - سوره مباركه اعلى : هر كس سوره اعلى را تلاوت كند، به تعداد هر حرفى كه بر ابراهیم و موسى و محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) نازل شده است ، خداوند به او اجر دهد.
88 - سوره مباركه غاشیه : هر كس این سوره را در نماز واجب و مستحب خود بخواند، به رحمت دنیا و آخرت پوشیده گردد.
89 - سوره مباركه فجر: هر كس این سوره را در نمازهاى فجر بخواند، چون متعلق به حضرت سیدالشهداء (علیه السلام ) مى باشد، در قیامت با آن حضرت (علیه السلام ) محشور گردد.
90 - سوره مباركه بلد: هر كس این سوره را در نمازها بخواند، در دنیا، در زمره صالحین و در آخرت با شهداء و نبیین محشور گردد.
91 - سوره مباركه الشمس : هر كس این سوره را تلاوت كند، گویا بر آنچه خورشید تابیده تصدیق كرده و بهشت جاى او باشد.
92 - سوره مباركه اللیل : هر كس این سوره را تا چهل شب ، هر شب ، چهل مرتبه بخواند، و وقتى به آیه و ما لأحد عنده من نعمة تجزى رسید، سه بار تكرار كند و جهت برآمدن حاجت و وسعت روزى اثر عجیب دارد، به گونه اى كه عقل حیران بماند.
93 - سوره مباركه الضحى : هر كس این سوره را بخواند، حق تعالى او را از جمله كسانى گرداند كه به سعادت شفاعت پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) رسیده به آن خشنود گشته به بهشت درآید و به شمار هر یتیمى و هر سائلى او را ده حسنه باشد.
94 - سوره مباركه انشراح : ابى بن كعب از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت كرده است كه هر كس آن را بخواند، چون مزد كسى باشد كه مرا ملاقات كرده ، مرا از غم شاد كرده و شفاعت او بر من است .
95 - سوره مباركه تین : هر كس این سوره را به شرط ایمان در نمازها بخواند، خداوند از او راضى شود و او را به بهشت مى برد.
96 - سوره مباركه علق : هر كس این سوره را تا موقعى كه از دنیا برود، قرائت كند، شهید از دنیا رفته و در صف مجاهدین فى سبیل اللّه محسوب مى گردد.
97 - سوره مباركه قدر: هر كس این سوره را بلند بخواند، از مجاهدین است و هر كس ده بار تلاوت كند، خداوند هزار گناه او را مى آمرزد.
98 - سوره مباركه البینه : هر كس این سوره را بخواند، از شرك ، برى است و در دین محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) محشور مى گردد.
99 - سوره مباركه زلزله : هر كس سوره زلزله را تلاوت كند، به زلزله دنیا و آخرت گرفتار نمى شود.
100 - سوره مباركه عادیات : هر كس این سوره را قرائت كند، ثواب همه كسانى را دارد كه در مزدلفه براى حج جمع شده اند و با امیرالمؤ منین محشور گردد.
101 - سوره مباركه قارعه : هر كس این سوره را بخواند، از عذاب و فتنه دجال و جهنم ایمن مى گردد.
102 - سوره مباركه تكاثر: هر كس این سوره را در نماز واجب قرائت كند، ثواب صد شهید دارد و در نماز مستحب ، ثواب پنجاه شهید دارد.
103 - سوره مباركه عصر: هر كس این سوره را در نوافل بخواند، روز قیامت ، خندان محشور گردد، تا وارد بهشت شود.
104 - سوره مباركه همزه : هر كس این سوره را در نمازها بخواند، خداوند او را از فقر دور و رزق او را وسیع گرداند.
105 - سوره مباركه فیل : هر كس این سوره را تلاوت كند، روز قیامت ، همه موجودات شهادت دهند كه او صالح است .
106 - سوره مباركه قریش : هر كس این سوره را قرائت كند، خداوند روز قیامت ، او را سواره و نورانى وارد محشر كند.
107 - سوره مباركه ماعون : هر كس این سوره را چهل و یك بار بخواند، فقر از خانه او برود، فرزندان او محتاج نشوند و خواننده آن در حفظ حمایت خدا تا روز دیگر باشد.
108 - سوره مباركه كوثر: جهت حصول توانگرى و بى نیازى از خلق ، روز چهارشنبه دو ركعت نماز حاجت خوانده پس از سلام ، چهل بار سوره كوثر بخواند. در حدیثى آمده است كه هر كس این سوره را در نمازهاى واجب و مستحب خودش بخواند، خداوند در روز قیامت از آب كوثر به او مى دهد تا بیاشامد.
109 - سوره مباركه كافرون : هر كس این سوره را در نمازها بخواند، مانند كسى است كه ربع قرآن را خوانده باشد و خداوند گناهان او و والدین او را بیامرزد.
110 - سوره مباركه نصر: هر كس این سوره را در نمازها قرائت كند، خداوند او را در همه جا یارى فرماید.
111 - سوره مباركه تبت : هر كس این سوره را بخواند، ثواب ایمان به كتب آسمانى و پیغمبران را دارد.
112 - سوره مباركه توحید: هر كس این سوره را در نمازها بخواند، مانند آن است كه ثلث قرآن را خوانده باشد و به تعداد مؤ منین ثواب دارد و خدا جمیع خیر دنیا و آخرت را به او عنایت فرماید.
113 - سوره مباركه فلق : هر كس این سوره و سوره ناس را بخواند، خداوند به او بشارت بهشت عنایت كند و از بلیات دنیا و آخرت مصون بماند. در حدیثى آمده است كه هر كس سوره فلق و ناس را بخواند، گویا تمام كتاب هایى را كه خداوند آنها را بر انبیاء نازل كرده خوانده است .
114 - سوره مباركه ناس : هر كس این سوره را جهت مال دنیا، هلاكت دشمن و دفع بلیات دنیا بخواند، به مراد رسد.

آداب معنوی 2000 عمل مستحب و مكروه- روح الله ولى ابرقوئى
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

هشدار كه آنچه می توانی نكنی
تا تلخ بحلق زندگانی نكنی
هان بجوی ها چنان سبك رو كه اگر
بر مور قدم نهی گرانی نكنی
شیخ بهائی
مدیر وبلاگ : 120yasin@gmail.com
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
دعای فرج آیه قرآن حدیث موضوعی سوره قرآن
ساعت مچی هاست لینوکس